Egy ~40 éve szakértő és engedélyének viszontagságai

Tisztelt Mindenki ! Tisztelt Elnök Úr !

Az ember egyszer megvénül és egy idő után úgy érzi, hogy már útban van, bár próbálkozik,hogy a figyelem mondandóira azért még ráirányuljon. Próbálja megérteni a régi mondást – mert ezt látja – hogy ami gömbölyű, azt a rendszer vállon viszi, ami szögletes, azt meg gurítani akarják.

Volt egyszer ugyanis az országban több  kis szakértői kamara, melyek ha néhol döcögve is, de  a feladataikat többé-kevésbé ellátták. A vezetőiket a tagok maguk választották, és nem kellett a személyek alkalmasságára jóváhagyást kérni az éppen hatalmat gyakorló rendszertől. Még a tagok érdekképviselete is valahogy rendben volt, mert ha nehezen is, de csak eljuttatták az óradíjat a régóta beragadt 4000.- Ft-ra.

Most mi a helyzet?

Kamaránk a rendszer egy olyan „leányvállalatává” lett, ahol a vezetők személyét nem a tagság döntése alapján rögzítik. Jelölési, javaslati joggá minősült a tagok akarata. Viszont a régen megszerzett megbecsülések eltörléséhez megmaradt a kijelölt vezetőség döntési joga.. És ezzel élnek is!

E kis bevezető elmélkedés után rátérek a lényegre, a szerzett, kiérdemelt megbecsülések eltörlésére arany és gyémánt fokozat, örökös tagság, a 65 év felettiek 50%-os tag díj kedvezménye. Ebben az ügyben több évre visszamenőleg dokumentálható egy kisebb csoport küzdelme, mely arra alapozta indokait, hogy a mostani kamara a korábbi területi kamarák jog utódja. Egy jogutód pedig – elvileg – megtartja a jogelőd érvényes határozatait.

Többek között ezen határozatok védelme érdekében jött létre anno a már nem működő „Ezredesek Klubja”, majd a jelenleg is „szélmalom harcot vívó” IGISZE. Jó magam mindkettőnek alapító tagja voltam. Sajnos kiharcolt eredményekkel nem büszkélkedhettünk sem anno,sem napjainkban.

Nálam (is) a több hónappal ezelőtt megjelent új „Alapszabály módosítás” kapcsán „szakadt el a cérna”. Ezen ügy kapcsán az IGISZE zászlaja alatt – sajnos nem egységes támogatottsággal – próbáltunk fellépni a módosítás ellen, melynek megvalósulása becsületükben sérti a kiöregedett szakikat.

Az első beadványunkra érkezett fő titkári válasz kifejezetten kigúnyolja azokat az érdemeket,melyek 30-35 éves szakértői múlttal rendelkező embereket érint, mondván: a szóban forgó elismeréseket, kedvezményeket szakértők osztogatták szakértőknek!!!

Ez persze igaz, mert ugyan ki más tudná megítélni egy szakértő munkáját, ha nem egy másik szakértő!! Másrészt ezen elismerések mögött a tiszta, becsületes, több ezer elfogadott szakvélemény is volt etikai problémák nélkül.

Megemlítendő, hogy a kapott elismerések ügyében a Tisztelt Elnök Úr a több levélben megírt témákra egyszer sem reagált, pedig minden levelünk címzettjei között az Elnök Úr is megszólításra került!

Én 83 évesen, aki a kamara megalakulása óta a legjobb tudásom szerint „szolgáltam”, becsülettel végeztem a rám bízott feladatokat, sértőnek érzem azt az arroganciát, amit az említett jogszabály módosítás sugall. Sértő és arrogáns, ahogy semmisnek nyilvánítja a gyémánt fokozatomat, az örökös tagságomat és az 50%-os tag díj kedvezményemet.

Mindezt ráadásul olyan körülmények között, amikor a hozzám hasonló öreg szakikra már nincs szüksége a rendszernek, nincsenek kirendelések, megbízások.

Nem kívánok a továbbiakban olyan csoportosulásnak tag díjat fizetni, mely cserébe nem nyújt semmit!

Magyarul:
ezennel felmondom kamarai tagságomat!! Természetesen egyesületi tagságomat is (IGISZE). Megtisztelve érzem magam, hogy az elmúlt 30-35 év során olyan kollégákkal dolgozhattam együtt, mint Dr. Simonyi András és Bán Miklós – Isten nyugosztalja Őket.

Valamint megtiszteltetés és öröm volt a sok közös munka Tasnádi  Gábor és Deli Kálmán kollégáimmal is. Utóbbiaknak sok sikert és erős ideg állapotot kívánok további „harcaikhoz”!

Egyben felajánlom segítségemet bármelyik volt tag társamnak, ha valaki igényt tart apróbb, besegítő, meglévő sok éves tapasztalataimat felhasználható munka elvégzésére.

Jó egészséget kívánok mindenkinek és kitartást  a szakértői munka megbecsüléséért folytatott harcában.

Budapest, 2021-10-01-én

Horváth Tamás
Gyémánt fokozatú i.ü szakértő
001587

És az IGISZE reakciója

Tényleg?, ez az elbocsátás?!

 

Se megszólítás, mert hát kb. 35-40 éven át volt a kérelmező aktív igazságügyi szakértő, még valamelyik másodfokú bíróság elnöke nevezte ki, kamara még a gondolatban sem volt, pontosabban nem volt lehetséges (Névjegyzékbe vétel dátuma: 1983.09.28.), mert a korabeli hatalom is tudta, hogy az önálló szakmai kamarák a hatalomgyakorlás színterei.

De ki is gyakorolja az idézett törvény szerint a jogkört?

A 2016. évi XXIX törvény 67.§ (2) bekezdése szerint:

„(2)  Az igazságügyi szakértő kamarai tagságát a 66. § (2) bekezdés c) pontja alapján az elnökség szünteti meg.”

Itt meg az aláíró?

Mert a 2016. évi XXIX törvény szerint mégis meg kell(ene) adni azt a tiszteletet a kamarai tagsága megszüntetését kérő, visszavonulni szándékozó igazságügyi szakértőnek, hogy a határozatot az elnökség – a megszüntetést kérő tag által is megválasztott elnökség – hozza meg.

Na és a nexus! A nexushoz műveltség, intelligencia, beleérzés, kell, ezt csak a hunok tudják, akik az igazságosságot, a tisztességet, és a méltányosságot mindennél nagyobb emberi erénynek tekintik.

Mert mi a nexus?

Nevén nevezem a Tisztelt visszavonulni szándékozó igazságügyi szakértő Asszonyt, vagy Urat!

Ha nem szaporította a fegyelmi, és/vagy etikai eljárások számát, akkor elismerés és méltatás illeti meg a visszavonulni szándékozó igazságügyi szakértőt, mert tevékenysége tisztességes – fegyelmi és etikai vétség nélküli – volt.

és mindenképpen méltatni szükséges a társadalom fenntartását elősegítő – mert lehetett volna önbíráskodó társadalom is – munkája mennyiségét, aminek döntő többségét – 2005 évig – a piacgazdasági díjazáshoz még csak nem is hasonlítható, rendkívül alacsony díj – 1992-ben 400 Ft/óra, 1999-ben 800 Ft/óra – ellenében – gyakorlatilag ingyen – végezte.

és rendkívül fontos megköszönni a kitartását, hogy gyakorlatilag ingyenes társadalomépítő tevékenységét 35-40 éven át végezte.

valamint nem mellőzhető gesztus magánéletében sok sikert, és jó egészséget kívánni a visszavonult igazságügyi szakértő Asszonynak/Úrnak.

Nem méltányolni a tisztes visszavonulást, minősíthetetlen magatartás!

Budapest, 2021. október 18.

IGISZE tagsága nevében az Elnökség